Акција на еко-тимот

Есенско разубавување на училишниот двор со љубичици.