Резултати од натпревар по француски јазик "Dis-moi dix mots"

Ученичката Кристина Дукоска, која учествуваше на натпреварот за писмен состав на француски јазик, ги постигна следниве резултати:

- прво место на регионално ниво
- четврто место на државно ниво

Честитки за постигнатиот успех на ученикот и менторот!