Ден на ментално здравје

10 Октомври е Светски ден на менталното здравје. Нашето училиште се приклучува кон негово одбележување. Темата за 2020 година е Ментално здравје за сите. Неколку начини на кои можеме да го поддржиме менталното здравје на децата.