Хуманитарна акција

#ГазиБабасегрижи

Родителите, учениците, наставниците и раководството на ООУ "Кирил и Методиј" се приклучиja со своја донација кон Месецот на хуманоста во Општината, иницијатива која буди свест за вистинските вредности. Само заедно и обединето ќе изградиме едно општество за сите.