Едуино вебинар

Психологот од нашето училиште, Елена Темелкоска учествуваше како предавач на ЕДУИНО ВЕБИНАР, на тема Совети и добри практики од работата на психолозите во основните училишта, кој се одржа на 10.11.2020 година.