Интернационален ден на лицата со попреченост

3-ти Декември - Интернационален ден на лицата со попреченост.

Оваа година го одбележуваме преку будење на креативноста и прифаќање на различностите кај сите деца без разлика дали се соочуваат со некаков вид на попреченост или не. Не се сите попречености видливи - водејќи се од темата за оваа година, учениците изработија разни цртежи. Меѓународниот ден не поттикнува секојдневно да работиме на себе, своите ставови, да се почитуваме и поддржуваме.