Св. Климент Охридски

Во чест на Денот на Св. Климент Охридски, 8-ми Декември, членовите на библиотекарската секција реализираа онлајн средба на платформата Тимс, каде ги промовираа најдобрите творби за книгата, песните и рефератите за Св. Климент Охридски, под менторство на предметните наставници Марина Димоска, Маја Медарска, Анета Кузмановска и библиотекар Вера Стојаноска.

Презентациите можете да ги погледнете на слидните линкови: