Креативен предизвик – општина Гази Баба

Учениците од Кирил и Методиј го прифатија предизвикот и на свој начин ја претставија изминатата година.