Резултати од општински натпревар по математика

На општинскиот натпревар по математика кој се одржа онлајн на 20.02.2021 година активно учество зедоа и учениците од IV до IX одд од ООУ „Кирил и Методиј“, Стајковци и ги постигнаа следниве резултати:
IV одделение
Ментор: Елена Антонова
1. Maрија Величковска I награда
2. Дамјан Додевски I награда
3. Андреј Симеонов I награда
4. Леонид Алексовски I награда
5. Илина Стојанова I награда
6. Меги Спасовски I награда
7. Кристијан Лазаров I награда
8. Павел Трајковски I награда
9. Лука Ангеловски II награда
10. Матеа Спасовска III награда
V одделение
Ментор: Адријана Сандева
1. Михаела Сандева I награда
2. Огнен Богоевски II награда
3. Лука Станковски III награда
4. Дафина Спасовска III награда
5. Јана Симоновска III награда
6. Дамјан Кузмановски пофалница
Ментор: Даниела Наумовска
1. Марио Ангеловски III награда
2. Лука Трајановски пофалница
. Матеа Спасовска пофалница
VI одделение
Ментор: Габриела Јорданов
1.Александар Додевски III награда
2.Благојче Величковски III награда
3.Немања Јорданов III награда
VIII одделение
Ментор: Јасмина Јездиќ
1. Атанас Атанасовски пофалница
2. Ева Христова пофалница
На наградените ученици им честитаме за освениот пласман и им посакуваме успех на регионален натпревар.