Одбележување на Први март

Oдбележување на Први март, под мотото: Подарете мартинка за здравје, среќа и љубов!