Одбележување на 8-ми март

Дел од креативните изработки на нашите ученици за одбележување на 8-ми март.