Предизвик и психологија во спортот

Учениците од ООУ "Кирил и Методиј - Стајковци" од општина Гази Баба - Скопје, под менторство на наставникот Дарко Костовски, се приклучија во проектот „Предизвик и психологија во спортот“, организиран од страна на Федерацијата на училишен спорт на Македонија.