Меѓународен ден на математиката

Одбележување на Меѓународен ден на математиката