Општински натпревар по англиски јазик

На 20.03.2021 се одржа општински online-натпревар по англиски јазик, на кој беа постигнати следните резултати:
 
- Александар Додевски (VI-2) 
(100/100 поени) - прво место
ментор: Емилија Наумовска
 
- Лука Трајковски (VIII-2) 
(91/100 поени) - второ место
 
- Тео Стаменковски (IX-2) 
(91/100 поени) - второ место
ментор: Биљана Арсова
 
Учениците продолжуваат со учество на регионалниот online-натпревар, кој ќе се одржи на 17.04.2021.
 
Честитки за постигнатиот успех!