Драмата како револуционерен израз на уметноста

Учениците од VII-IX одделение ја следеа онлајн-работилницата „Драмата како револуционерен израз на уметноста“, реализирана од Црвен крст на 25.03.2021.