Меѓународен ден на лицата со аутизам

„Да распространиме взаемно пријателство со заедничка делба“ е овогодинешното мото за одбележување на 2-ри Април - Меѓународниот ден на лицата со аутизам!

Нашиот дефектолог и психолог изработија презентација за емоциите кај децата со аутизам и одржаа работилници заедно со учениците од III одделение.

Заедно, сплотени, да рушиме бариери и да влеземе во нивниот имагинарен свет!