Презентација на Гимназијата Алгоритам

Како дел од реализацијата на професионална ориентација на учениците од деветто одделение и избор на средно образование, денес се одржа презентација на Гимназијата Алгоритам, на која учениците беа запознаени со настаните и натпреварите што ги организира самата гимназија во престојниот период.