„И јас имам глас“ втора работилница

Активности во рамки на проектот „И јас имам глас“ во организација на Фондација за образовни и културни иницијативи ЧЕКОР ПО ЧЕКОР - Македонија. На 14.04.2021 година се одржа втората работилница на тема: „Ученичка застапеност“. Учениците се запознаа со целите и задачите на Ученичкиот парламент како и неговите клучни елементи:

- учество во дебати

- јавно говорење

- комуникациски вештини.

Преку интересни дискусии и работилници учениците се охрабрија за јавно говорење, учество во дебати и научија како да креираат и да анализираат анкети.