Регионален натпревар по француски јазик

Ученичката Сара Томовска од VIII-1 одд. освои трето место на регионалниот натпревар по француски јазик Dis-moi dix mots 2021, кој се одржа на 26.03.2021 год.

Честитки за постигнатиот успех на ученикот и нејзиниот ментор!