Панел дискусија и работилница

Ученици кои членуваат во Центарот за фузија на идеи и нивни соученици денес проследија панел дискусија по повод Денот на планетата Земја, а потоа ученици од нашиот Ученички парламент во рамки на проектот Чекор по чекор зедоа учество во работилница под наслов Ученичка застапеност.