Презентација од С.Е.П.У.Г.С. „Васил Антевски - Дрен“

Денес, учениците од деветто одделение, во склоп на професионалната ориентација, проследија презентација од С.Е.П.У.Г.С. „Васил Антевски - Дрен“.