Креативни работилници

Ден посветен за креативни работилници со родителите и заеднички активности со учениците: Запознај го своето другарче. Сето тоа во рамки на активностите од МИМО проектот, поддржан од МЦГО и УСАИД.