Целосно опремени музички кабинети

Две парчиња дигитално пијано, две виолончела, четири акустични гитари, 20 мандолини и пет мандоли. За првпат учениците од Стајковци и Страчинци од ООУ „Кирил и Методиј“ Стајковци ќе имаат целосно опремени музички кабинети. Ќе имаат услови за откривање и развивање на своите музички таленти и формирање на оркестар каков што доликува на современо училиште, какво што е нашето. Едуцираноста во музиката го стимулира развојот на учениците, а на наставниците им дава можност и предизвик преку своето знаење да продуцираат генерации, кои ќе негуваат вистински вредности.