Традиционални рачни изработки

Креативни работилници за традиционални рачни изработки со учество на родители, во рамки на МИМО проектот.