Ликовна секција

Воннаставни активности со членовите од ликовната секција, во рамки на проектот МИМО.