Регионален натпревар по биологија

На регионалниот натпревар по биологија, одржан на 12.05.2021 учениците ги постигнаа следните резултати:

Андреј Дукоски  (VII-1) сертификат

Бранка Накова  (IX-1) пофалница

Ментор: Маја Цекова