Благодарници за проектот Тумбуфафа и истражувачите

Андреј Лефтеров, VI одд, дел од учесниците во мини серијалот Тумбуфафа и истражувачите, реализиран од општината за промоција на убавините на Гази Баба.