Производи за лицитација на патрониот празник

Производи за лицитација на патрониот празник изработени од нашите ученици, родители и наставници, а воедно и финансирани од МИМО проектот - хуманитарна акција!!!