Посета на средно медицинско училиште

Во посета на отворен ден во средно медицинско училиште „Д-р Панче Караѓозов“.