Црвен крст - онлајн работилница

На 27 мај (четврток) учениците од VII-IX одделение, ја следеа онлајн работилницата на тема „Меѓународното движење на Црвениот крст и Црвената полумесечина - хуман императив во кризи и конфликти“ - Црвен крст.