Прв ден - Онлајн работилници

Прв ден од онлајн работилниците кои ќе се реализираат во текот на оваа недела, во рамки на Еразмус + проектот „Млади претприемачи’. Обраќање на директорите, координаторите, претставување на тимовите, презентации од учениците, работилница со ученици за дизајнирање на маици, обука за наставници за алатка за креирање виртуелна галерија, сумирање на впечатоците, споделување на резултатите, евалуација.