„Ракатки“ 2021

Фестивалскиот одбор на републичкиот детски литературен фестивал „Ракатки“ 2021 ги додели наградите за најдобри литературни творби.

Ученикот Немања Јорданов (ментор Маја Медарска) освои I (прво) место на овој Републички фестивал.