МИМО проект 2

Со љубов кон ликовното творештво и поддршка од МЦГО, УСАИД и МОФ, нашите ученици,наставници и директорката Анита Ангеловска, создадовме дела кои инспирираат радост и шират позитивна енергија.