Учество на прослава по повод Денот на независноста

ООУ"Кирил и Методиј" - Стајковци дел од спектакуларната прослава по повод 30 годишнината на македонската независност. Нашите ученици спортисти и наставникот Дарко Костовски, како претставници од нашето училиште, беа дел од роденденската прослава. Патриотизам е граѓанска вредност и меѓу другото, се стекнува во училиште, а се изразува преку тоа што се дава најдоброто од себе во секој поглед.