Реализирање МИМО проект со ученици од подрачното училиште во Страчинци

Нашите ученици од подрачното училиште во Страчинци, под водство на наставничката по ликовно образование Албана Реџепи, во рамки на МИМО проектот започнаа со разубавување на скалите во училишниот двор. Честитки за нивната иницијатива и вложениот труд.