Пубертет и негови нарушувања

Нашите ученици од шесто и седмо одделение проследија едукативно предавање на тема:"Пубертет и негови нарушувања". Предавањето беше реализирано од стручна екипа на Црвен крст.