Проект "И јас имам глас"

Соработката помеѓу Ученичкиот парламент и директорот паралелно со поддршката од наставниците и стручна служба се од клучно значење за позитивни промени и успех во училиштето. Проектот "И јас имам глас" е причина плус за младински активизам, во кој подолг период вложуваме напори да биде составен дел од ученичкиот живот и е никулец за нова ученичка иницијатива.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: