Обука за ментално здравје во рамки на проектот Save the children

Денес, 01.11.2021 година директорот и психологот на училиштето учествуваа на обука за ментално здравје и психосоцијална поддршка за време и по пандемија реализирана од страна на Save the children.