Награда 13-ти Ноември

Објавени добитниците на наградата „13 Ноември“ за 2021 година. НАШЕТО "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" СТАЈКОВЦИ, ГАЗИ БАБА Е ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА КАКО ПРАВЕН СУБЈЕКТ.  БЛАГОДАРНОСТ ДО ЦЕЛИОТ КОЛЕКТИВ И НА ОДБОРОТ,  КОЈ ЈА ПРЕПОЗНА НАШАТА ЗАЛОЖБА ЗА СОВРЕМЕН ВОСПИТНО ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС (за постигнати извонредни резултати во наставниот процес и воннаставните активности во училиштето и надвор од него.) Имиџот кој го градиме секојдневно, не' прави престижно училиште во кое е чест да се учи и да се работи.

Објавата можете да ја погледнете на следниот