Промоција на нов број од Училишен универзум

16 Ноември - Денес светот го одбележува Меѓународниот ден на толеранцијата, а ние Отворениот ден за граѓанско образование, преку споделување на училишниот весник. Толеранцијата претставува почитување, прифаќање и уважување на богатството од различности и таа е форма на изразување и начин да бидеме луѓе. Неделава ја посветуваме на активности во пресрет на Меѓународниот ден на детето. Имиџот на нашето училиште во овој број на весникот.