Ден на правата на детето 20 Ноември

Светскиот ден на правата на детето - 20 Ноември, го одбележавме креативно, одговорно и најдобро што можеме. Нашите ученици од централното и подрачното училиште поддржани од своите наставници, ги знаат своите права и одговорности ,секојдневно се придржуваат на нив и се приклучуваат во прославувањето на овој значаен датум.