Онлајн средба на ученик-правобранител и претседател на Ученички парламент со Народниот правобранител

Учениците Стефани Павловска – Ученик правобранител, Марија Ѓорѓиевска - Претседател на Ученички парламент и Сара Исени - Заменик претседател на Ученички парламент, беа дел од настанот орагнизиран од страна на канцеларијата на Народниот правобранител. Целта на настанот беше одбележување на 20 Ноември - Светскиот ден на детето. Учениците дискутираа на следниве теми:

- Влијанието на пандемијата од Ковид-19 врз менталното здравје на децата;

- Проблеми и предизвици со кои се соочуваат во образовниот процес;

- Прифаќање и почитување на различностите;

- Учеството на децата во донесување на одлуки кои нив ги засегаат;

- Почитување на правата на детето.