Предизвик број 3 од Едуино игратон

Предизвик број 3

#пресликувањенафолија

#едуино #игратон со учениците од прво одделение и наставничките Даниела Наумовска и Адријана Сандева.