Едуино игратон (коцкаста приказна)

Учениците од второ одделение заедно со нивните наставнички Весна Величковска и Александра Накева го прифатија креативниот предизвик за учење и игра #едуиноигратон по повод Светскиот ден на детето. Реализацијата на активноста е дел од ЕДУИНО Игратонот, според наведена програма и шаблон. Денешниот предизвик е #коцкастаприказна.

Учениците преку игра самостојно составуваа реченици. Потоа се продолжи со поврзана активност Снешко бел - со букви цел, чија цел беше визуелно препознавање на печатните букви од Македонското кирилско писмо, именување на илустрации и поврзување на буквата со соодветната илустрација.