4 ден активност Едуиноигратон

4ден, 4активност #детектив во лов на литературни скриени богатства #едуино #игратон #едуиноигратон

За реализација на оваа активност, учениците од прво одделение заедно со наставничките Адрјана Сандева и Даниела Наумовска ја посетија училишната библиотека. Нашата библиотекарка имаше спремено интересна палета на сликовници за успешна реализација на активноста.