Час по Општество

Во рамки на предметот општество, учениците од V-2 oдделение денес ги остварија „своите демократски права“, одбираа претставници за својот Одделенски парламент. Целта на оваа активност е учениците да се запознаат со државното уредување на татковината и со најважните државни институции.

Од мали нозе да негуваме демократски и граѓански вредности и однесувања.