Ден на безбеден интернет

Учениците од 4-то и 5-то одд. го одбележаа Денот за безбедно користење интернет. Преку вакви активности ја сфаќаме опасноста од несоодветно однесување на интернет, како и превенција од повреда на детските права во виртуелниот простор.