Освоени награди од натпревар по природни науки

Освоени награди од натпреварот по природни науки за V одделение:

ментор Соња Цветкоска

Павел Трајковски V-2  I награда 

Ана Антовска V-1 II награда

Марија Величковска V-2 III награда

Дамјан Додевски V-2 III награда

Освоени награди од натпреварот по природни науки за IV - 2 одделение:

ментор Јасминка Ангелевска 

Јаков Величковски II  награда   

Марко Марковски III награда и

Ведран Ваневски III наградa

На натпреварот по природни науки од IV - 1 одделение, ментор Ивона Додевска, освоени се:

Илија Крстевски III награда

Александар Коркоски  пофалница

Ученикот Дамјан Кузмановски од VI - 1 одд освои II место, на Општинскиот натпревар по природни науки, под менторство на наставникот Марија Димитрова.

Честитки за сите!