Истражување по предемтот Природни Науки

Учениците од II одд. на часот по Природни науки истражуваа со своите наставници Весна Величковска-Ангелковска и Александра Наќева и ја покажаа својата креативност во изработка на активен вулкан.