Добредојде на гости од проектот „Европа зема здив“

Срдечно добредојде за гостите од Полска од нашите ученици, родители и наставници. ООУ"Кирил и Методиј" Стајковци, Гази Баба, следната седмица домаќин - училиште во Еразмус проектот "Европа зема здив".